வெட் வரி திருத்தச் சட்டமூலம் மீதான விவாதம் இன்று

பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரி திருத்தச் சட்டமூலம் சம்பந்தமான இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான விவாதம் இன்று (09) பாராளுமன்றில் இடம்பெற உள்ளது.

இன்று காலை 10.00 மணிக்கு பாராளுமன்றம் கூடவுள்ளதுடன், இதன்போது இது தொடர்பான விவாதம் இடம்பெற உள்ளது.

இது தவிர சுயாதீன ஆணைக்குழுக்களுக்காக தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினரகைளின் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு சம்பந்தமாகவும் இன்று விவாதம் இடம்பெற உள்ளது.

இதேவேளை ஊடகங்களுக்கு அரசாங்கம் விதிக்கின்ற அடக்குமுறை சம்பந்தமாக கூட்டு எதிர்க்கட்சி முன்வைத்துள்ள யோசனை மீதான விவாதமும் இடம்பெற உள்ளது.

Related posts

Leave a Comment