முல்லைத்தீவுக்கு விஜயம் செய்த விவசாய

முல்லைத்தீவுக்கு விஜயம் செய்த விவசாய அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர் அங்கஜன் இராமநாதன், அங்குள்ள விவசாய நிலைமைகள் குறித்து ஆராய்வதற்காக மாவட்ட கமநல சேவை நிலையத்திற்கு சென்ற போது பிடிக்கப்பட்ட படம்.

Related posts

Leave a Comment