மீதொட்டமுல்ல மக்களை இலங்கை கிரிக்கெட் அணியினர் சந்தித்தனர்

மீதொட்டமுல்ல குப்பை மேடு சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை இலங்கை கிரிக்கெட்டின் கிரிக்கெட் எய்ட் குழுவினர் சென்று பார்வையிட்டு அவர்களின் துக்கங்களில் பங்கெடுத்தனர்.

மீதொட்டமுல்ல குப்பை மேடு சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் கொலன்னாவை ரெரன்ஸ் மகா வித்தியாலயத்திற்கு இன்று காலை விஜயம் செய்த இலங்கை கிரிக்கெட்டின் கிரிக்கெட் எய்ட் குழுவினர் அங்குள்ள மக்களை சந்தித்து அவர்களின் சுக துக்கங்களை விசாரித்தனர்.

குறித்த பாடசாலைக்கு விஜயம் செய்த இலங்கை கிரிக்கெட்டின் கிரிக்கெட் எய்ட் குழுவினர் 40 இஞ்சி அளவுடைய 4 தொலைக்காட்சிப்பொட்களை வழங்கி வைத்தனர்.

இதன் இலங்கை கிரிக்ககெட் அணியுடன் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் தலைவர் திலங்க சுமதிபாலவும் குறித்த பகுதிக்கு விஜயம் செய்யதமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *